هرم طرح پایاب
هرم طرح پایاب
هرم طرح پایاب
هرم طرح پایاب
هرم طرح پایاب
هرم طرح پایاپ

Par

Management
هرم طرح پایاپ

میز مدیریت پر، با کانسپت مدرن و مینیمال آن معرفی می شود. انتخاب این ست مدیریت و تجهیز یک فضای مدرن با آن، راهکاری بسیار جذاب برای طراحان معماری داخلی جهت رسیدن و القاء حداکثر تفکر مدرن یک مجموعه می باشد.

هرم طرح پایاپ
01
هرم طرح پایاپ
02
هرم طرح پایاپ
هرم طرح پایاپ
Your vision brought to life
With Us

صفحه ی میز مدیریت پر میتواند از جنس شیشه، سنگ و ام دی اف باشد و پایه های از جنس آهن ابکاری شده میباشد.

هرم طرح پایاپ
BUILD
YOUR OFFICE
WITH US
هرم طرح پایاپ
BUILD
YOUR OFFICE
WITH US

ابعاد پیشنهادی صفحه میز پر، 80×220، 70×200 می باشد. ساید کناری میز پر از 3 کشو با یراق آرام بند مخفی و دو درب کمدی و یا قفسه بدون درب تشکیل شده است. خانواده پر شامل میز مدیریت، کنفرانس، کردنزا و کتابخانه می باشد.

هرم طرح پایاپ
هرم طرح پایاپ
هرم طرح پایاپ