هرم طرح پایاب
هرم طرح پایاب
هرم طرح پایاب
هرم طرح پایاب
هرم طرح پایاب
هرم طرح پایاپ

Liquria

management
هرم طرح پایاپ

میز مدیریت لیگوریا، با ساختاری کلاسیک و پایه هایی از جنس چوب راش و پاخور استیل طلایی، انتخابی خاص برای فضاهای اتاق مدیریت با دکوراسیون کلاسیک و پست مدرن می باشد.

هرم طرح پایاپ
01
هرم طرح پایاپ
02
هرم طرح پایاپ
هرم طرح پایاپ
Your vision brought to life
With Us

میز لیگوریا میز لیگوریا ضمن حفظ ساختاری که از یک میز مدیریت کلاسیک انتظار داریم با نوآمدی هایی در تعداد و شکل پایه ها، کانسپت صلب بدنه و صفحه میز انتخابی مناسب برای به منصه ظهور رساندن تفکر مدرن، در عین حفظ اصالت ذاتی معماری کلاسیک می باشد

هرم طرح پایاپ
BUILD
YOUR OFFICE
WITH US
هرم طرح پایاپ
BUILD
YOUR OFFICE
WITH US

میز لیگوریا صفحه و بدنه میز لیگوریا از ام دی اف فوق برجسته و یا ام دی اف با روکش چوب راش طبیعی بوده که دارای دو کشو در زیر صفحه میز می باشد. ابعاد پیشنهادی برای این میز 80×220 می باشد. همچنین خانواده لیگوریا شامل میز مدیریت، کنفرانس، کردنزا و جلو مبلی و عسلی می باشد.

هرم طرح پایاپ
هرم طرح پایاپ
هرم طرح پایاپ
هرم طرح پایاپ