هرم طرح پایاب
هرم طرح پایاب
هرم طرح پایاب
هرم طرح پایاب
هرم طرح پایاب
Power of management
Tahvie Tehran

Project

پروژه ساختمان اداری کارخانه شرکت تهویه تهران در مرحله پایان اسکلت در آذرماه سال 98 و مصادف با شروع ایام کرونا، جهت تکمیل ساختمان – شامل سفت کاری، نازک کاری، مبلمان و تجهیزات و همچنین محوطه سازی – در بخش های طراحی و اجرا به شرکت دکوما محول گردید.

این پروزه در مدت زمانی کمتر از 4 ماه طراحی، اجرا و تجهیز گردیده و در نوروز 1399 تحویل کارفرمای محترم گردید.

  • محل پروژه : تهران-شهرک صنعتی شمس آباد
  • مساحت پروژه (m²) : 2000
  • کارفرما : شرکت تهویه تهران
  • مدت زمان اجرای پروژه : 4 ماه
توضیحات پروژه

همزمانی طراحی و اجرای پروژه و در عین حال ساخت مبلمان در کارخانه دکوما، از چالش های اصلی پروژه بود که با همراهی تیم کنترل پروژه و اجرای دقیق زمان بندی مصوب پروژه در مدت مورد نظر کارفرما به پروژه به اتمام رسیده و تحویل گردید.

رویکرد
Design a Masterpice

رویکرد اصلی پروژه در بخش طراحی نیل به فضایی سیال، ایجاد open office و القای حس فضای صنعتی شرکت کارفرما بوده است. در این راستا طراحی معماری داخلی و مبلمان اداری همگی به رویکردی واحد انجام شده است.

اسکچ‌های پروژه
BUILD YOUR OFFICE WITH US

رندرهای اولیه پروژه جهت نزدیکی بیشتر به فضای ذهنی کارفرما و ارائه ایده های اولیه طراحی پروژه ارائه شده است. اسکیس های اولیه فضای رستوران مجموعه.

اسکچ‌های پروژه
KITCHEN IS A HEART OF EVERY OFFICE

رندرهای اولیه پروژه جهت نزدیکی بیشتر به فضای ذهنی کارفرما و ارائه ایده های اولیه طراحی پروژه ارائه شده است. اسکیس های اولیه فضای لابی ورودی.

عنوان: Tahvie Tehran
  • محل پروژه: تهران-شهرک صنعتی شمس آباد
  • مساحت پروژه (m²): 2000
  • کارفرما: شرکت تهویه تهران