هرم طرح پایاب
هرم طرح پایاب
هرم طرح پایاب
هرم طرح پایاب
هرم طرح پایاب
Power of management

پروژه زیست دارو جهت الحاق دو واحد اداری 350 متر و 300 متری نوساز در مجتمع تجاری اداری رزمال و طراحی ،اجرا وتجهیز مبلمان اداری در شهریور 1401 به شرکت دکوما محول گردید.

  • محل اجرا : تهران - مجتمع رزمال
  • مدت زمان اجرای پروژه : 2 ماه
  • کارفرما : شرکت زیست دارو دانش
توضیحات پروژه

تعدا زیاد پرسنل و فضای محدود در این پروژه یکی از چالش های اصلی روند طراحی بود که در این راستا استفاده از میزهای کارگروهی در بخش ها و قسمت های مختلف خل این چالش را مقدور نمود. ایجاد فضاهای خدماتی مختلف برای بخش های مختلف مجموعه از جمله محل غذاخوری ، محل استراخت پرسنل اتاق های کنفرانس و ...علیرغم اینکه در روند طراحی داخلی کمک شایانی به پروژه نمود.

رویکرد
Design a Masterpice

رویکرد اصلی پروژه ایجاد و حفظ سلسله مراتب مدیریتی تا کارشناسی در طراحی پروژه در عین هماهنگی و یکنواختی کیفیت بصری پروژه بود.

همزمانی طراحی و اجرا در زمان محدود پروژه طبق برنامه زمان بندی محدود پروژه نیز از چالشهای اصلی ما در این پروژه بود.

اسکچ‌های پروژه
BUILD YOUR OFFICE WITH US

استفاده از رنگ سازمانی در روند طراحی معماری داخلی

اسکچ‌های پروژه
KITCHEN IS A HEART OF EVERY OFFICE

ایجاد open office و حل معضل تعداد زیاد کاربران در فضای محدود

عنوان: Zist daroo
  • محل اجرا: تهران - مجتمع رزمال
  • کارفرما: شرکت زیست دارو دانش