پروژه فضای کار اشتراکی فردید

پروژه گرین سنتر

مکانپروژه فضای کار اشتراکی فردید
مجری و طراحفرشید حسینی
مدت زمان30 روز
متراژ۴۴۳ متر مربع
بازگشت به لیست

نمونه کارهای مشابه