تهویه تهران

پروژه گرین سنتر

مکانشهرک صنعتی شمس آباد
مجری و طراحدکوما
مدت زمان4 ماه
متراژ۱۲۰۰ متر مربع
بازگشت به لیست

نمونه کارهای مشابه