پروژه گرین سنتر

پروژه گرین سنتر

مکانمجتمع گیرین سنتر نیاوران
مجری و طراحدکوما
مدت زمان30 روز
متراژ200 مترمربع

نمونه کارهای مشابه